บึงวังมะนาว


อยู่บนเส้นทาง รพช. สายสร้อยฟ้า-บ้านชำแระ ถ้ามาจากวัดใหญ่นครชุม เมื่อถึงสามแยกให้เลี้ยวขวาผ่านหน้าพิพิธภัณฑ์ พื้นบ้านวัดม่วง เมื่อถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน ให้เลี้ยวซ้ายก่อนข้ามสะพานเข้าไปอีก 1 กิโลเมตร จะถึงบึงวังมะนาว ซึ่งเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ภายในบึงจะมีปลาจำนวนมาก เช่น ปลานิล ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลายี่สก เหมาะสำหรับการแค้มป์ปิ้ง และพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดสุดสัปดาห์

 

 


บึงกระจับ

มีเนื้อที่ประมาณ 200 กว่าไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นบึงน้ำเก่าแก่ในพื้นที่ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง โดยเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด และที่บึงนี้ยังเป็นสถานที่เล่นกีฬาทางน้ำ ได้แก่ เจ็ทสกี พายเรือแคนนู บริเวณบึงฝั่งวัดบึงกระจับ มีร้านอาหารริมน้ำหลายร้าน ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ชุมชนสระโกสินารายณ์

พิพิธภัณฑ์ชุมชนสระโกสินารายณ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 19 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ก่อสร้างขึ้นโดยเทศบาลเมืองท่าผา เปิดให้เข้าชมครั้งแรกปี 2557 สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุดสำหรับผู้ต้องการศึกษา และแหล่งท่องเที่ยวสำหรับประชาชน ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองโกสินารายณ์ หรือในอดีตสันนิษฐานว่าเป็น ศมฺพูกกฏฏนมฺ หรือ ศัมพูกปัฏฏนะ เป็นเมืองในอดีต สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๘ นอกจากนี้ภายในยังจัดแสดงเกี่ยวกับอารยธรรมเขมรในลุ่มน้ำแม่กลอง และเหตุการณ์ที่สระโกสินารายณ
์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมฟรี วันพุธ – อาทิตย์ ระหว่างเวลา 10:00 – 16:00 น. หยุดทำการวันจันทร์ – อังคาร การเดินทาง : จากสี่แยกแสงชูโต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มุ่งหน้าไปทางจังหวัดกาญจนบุรีบนถนนแสงชูโต มาประมาณ 4 กม. เลี้ยวขวาตรงจุดกลับรถมุ่งหน้าไปโรงงาน SCG จากนั้นเมื่อข้ามสะพานคลองชลประทานให้ชิดซ้าย
และเข้าซอยทางซ้ายมือข้างโรงงาน SCG ขับเลียบกำแพงมา เลี้ยวขวาตามทางโค้งจะเห็นซุ้มประตูทางเข้าสระโกสินารายณ์ ติดต่อสอบถามโทร. 032-302-117 ต่อ 334
สระโกสินารายณ์ (สระน้ำศักดิ์สิทธิ์)


สระน้ำโกสินารายณ์ เป็นสระน้ำโบราณ อยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง จากหลักฐาน การค้นคว้าทางโบราณคดี แสดงว่าเคยเป็น เมืองโบราณ แต่สมัยเก่า ซึ่งได้ขุดพบพระกร ของพระโพธิสัตว์ โลเกศวร ทำด้วยหินทรายแดง ๕ พระกร กับพระบาทพระพระโพธิสัตว์คู่หนึ่ง ซึ่งปัจจุบันนี้ ได้นำมาไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

   
วัดใหญ่นครชุมน์


วัดใหญ่นครชุมน์ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านม่วง ความน่าสนใจของวัดนี้ เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ มาก แต่ยังรักษาสภาพเดิมอันทรงคุณค่าไว้ได้เกือบครบถ้วน นอกจากนี้ บริเวณโดยรอบยังมีเจดีย์และฐานเจดีย์และ ฐานเจดีย์รูปทรงศิลปะมอญตั้งอยู่ท่ามกลางความสงบเงียบของวัด เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบศึกษาเรื่องราวและความเป็น มาของโบราณสถานยิ่งนัก

 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง เป็นแหลงศึกษา ค้นคว้า เรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ของชุมชนท้องถิ่น จัดแสดงโบราณศิลปวัตถุ คัมภีร์ ใบลาน และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ แสดงถึง มรดกทางภูมิปัญญา ของท้องถิ่น เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.


สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
เลขที่ 50/23 หมู่ที่ 6 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์/โทรสาร .0-3220-1567
e-mail: rab_banpong@doae.go.th